Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Elevseminarium i Skärholmen

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

SKMA arrangerar regelbundet studieresor för högstadie- och gymnasieelever till Förintelsens platser i Polen. På en av de tiotal resor som genomfördes under 2016 deltog 19 elever och 6 lärare från fyra olika Stockholmsskolor. Gruppen leddes av guiden Fredrik Jonés och Lena Jersenius, utbildningsansvarig på SKMA.

Under dagarna i Polen besöktes bland annat det före detta gettoområdet i Krakow, den tidigare SD-skolan i Rabka och det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Bland deltagarna på resan fanns läraren Eva Salci och eleverna Adam, Alexandra, Azizah, Cleo och Rafaela från Internationella Engelska Skolan i Skärholmen.

 

Den 21 februari 2017 besökte SKMA:s Mathan Ravid deras skola för att hålla ett efterseminarium om nutida fördomar, antisemitism, rasism och källkritik för ca 100 elever ur årskurs nio. Innan seminariet framförde eleverna som varit med i Polen ett musikstycke från filmen Schindler’s List och höll ett mycket gripande … Läs resten

”Nya” Front National inte så nytt

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2017

Nonna Mayer, forskare vid Sciences Po och CNRS, Paris, kommenterade i Books & Ideas.net 22/12 2016 resultaten från en fransk attitydstudie publicerad av Commission nationale consultative des droits de l’homme:

”Även om [Front Nationals ledare] Marine Le Pen har förklarat antisemitismen tabu så når över hälften av hennes sympatisörer höga nivåer på en skala som mäter antijudiska fördomar. Även om hon är noga med att angripa ’islamisk fundamentalism’ och inte islam, så gör hennes anhängare inte den distinktionen. De skiljer sig från alla andra politiska partiers sympatisörer genom sin exceptionellt höga nivå av islamofobi, i betydelsen att de förkastar islam, dess praktiker och trosutövare. Marine Le Pens försök att göra Front National till ett parti i mittfåran synkroniserar inte med hennes sympatisörers världsbild. I den meningen ser ’nya Front National’ väldigt mycket ut som det gamla.”

Läs resten

Incidenter ökade i Storbritannien

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

Antalet antisemitiska incidenter i Storbritannien 2016 var det högsta som registrerats för ett enskilt år, rapporterar Community Security Trust (CST). Under året rapporterades 1 309 incidenter, en uppgång med 36 procent från 2015. Majoriteten av hatbrotten ägde rum i London och Manchester.

I motsats till vissa andra år då en kraftig ökning av rapporterade antijudiska hatbrott registrerats, kan utvecklingen 2016 inte relateras till någon specifik händelse. Snarare handlar det enligt CST om en rad olika faktorer och skeenden som skapat en atmosfär som stimulerat fientlighet mot judar. För vissa tycks vissa hämningarna mot att öppet ge uttryck för antisemitism ha avtagit, noterar CST med oro.

SKMA

Läs resten

Uttalande vållar strid i tyska AfD

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev Mars 2017

I ett tal i Dresden i januari gick Björn Höcke, ledare för det tyska högerpopulistiska Alternative für Deutschland (AfD) i Thüringen, till angrepp mot en tysk minneskultur som fäster stor vikt vid nazismen och Förintelsen. Vi behöver en ”180-gradig minnespolitisk omsvängning” förklarade han och betecknade minnesmonumentet över Förintelsen i Berlin som ”en skam”.

Höckes uttalande fördömdes brett i den tyska debatten, men vållade också AfD huvudbry. Vissa företrädare som vice partiordföranden Alexander Gauland kom till Höckes försvar, medan partiordföranden Frauke Petry beskrev Höcke som en ”belastning” för AfD. Ett uteslutningsförfarande har inletts, men något beslut har i skrivande stund inte fattats.

Höcke är långtifrån den enda AfD-politikern som uttalat sig antisemitiskt eller överslätande om Förintelsen. Den tyske forskaren Gideon Botsch, som deltog på SKMA:s konferens i november 2016, menar att partiet generellt undviker att anspela på antisemitism samtidigt som det vill appellera … Läs resten

Svante Weyler: Antisemitismen tar sig allt värre former

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

På Förintelsens minnesdag den 27 januari varnade SKMA:s ordförande Svante Weyler i Expressen för en växande och allt farligare antisemitism. Här följer ett utdrag ur artikeln.

Årsdagar är viktiga. Men de förleder en till att tro att historien börjar och slutar på jämna dagar och klockslag. Hur håller man vid liv minnet av den långa väntan på att komma åter till hemmet, till samhället, till sig själva som tusentals lägerfångar tvingades uppleva? Hur håller man vid liv den känslighet som är en källa till smärta?

Jag ska ärligt erkänna att jag, född i början av 1950-talet, länge trodde eller snarare levde i förvissningen om att den känsligheten liksom förvandlats till svensk statsideologi, utlärd i skolorna, omfattad av en så stor majoritet av befolkningen att undantagen kunde avföras som ett slags oförbätterliga dårar. Det var både rätt och fel. Statsideologin fungerade, men svenska judar … Läs resten