Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev mars 2017

Läs nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Utbildning för Malmöungdomar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

Sedan 2012 erbjuder SKMA utbildningar för ungdomar om antisemitism och andra former av rasism. Utbildningarna riktas främst till gymnasieelever runtom i landet, och sedan starten för fem år sedan har vi haft deltagare från Storuman i norr till Malmö i söder.

Den 10-12 februari 2017 arrangerades en sådan utbildning i Stockholm i samarbete med föreningen Unga Mot Antisemitism & Främlingsfientlighet (UMAF, tidigare ”Unga muslimer mot antisemitism”) och med stöd av Björkstén-Sparrings stiftelse. Deltagare på utbildningen var 15 av UMAF:s ungdomsambassadörer från Malmö samt föreningens grundare Siavosh Derakhti, som tilldelades Elsapriset 2012, och utbildningssamordnaren Samer Alazawie.

 

Under utbildningen diskuterades antisemitismens historia, fördomar i samhället och deltagarnas vardag, konspirationsteorier och källkritik på nätet, vikten av att agera när någon utsätts för diskriminering och hur man bemöter fördomsfulla och rasistiska påståenden. Utbildningen leddes av Mathan Ravid, ansvarig för SKMA:s ungdomsutbildningar. Gästföreläsare under utbildningen var Jonathan … Läs resten

SKMA om Islamiska förbundet, antisemitismen och ett oroande mönster

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

SKMA kritiserade nyligen Islamiska förbundet för att de återigen inbjudit en föreläsare som sprider judehat. I sitt svar beklagade förbundet inbjudan. SKMA välkomnar avståndstagandet, men menar att grundläggande problem kvarstår.

SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet i Sverige för dess förhållningssätt till antisemitism. Kritiken har riktats mot återkommande inbjudningar av föreläsare som sprider judehat, mot förbundsledningens ovilja att erkänna och ta avstånd från föreläsarnas antisemitism, mot antijudiska uttalanden på Islamiska förbundets webbsida och slutligen mot hyllningar av islamistiska ideologer vars budskap inbegriper grov antisemitism.

Kontroversen 2013 kring inbjudningarna och förbundsledningens oklara hållning bidrog till att Omar Mustafa, S-politiker och dåvarande ordförande i Islamiska förbundet, avgick ur den socialdemokratiska partistyrelsen. Veronica Palm, vid denna tid ordförande i Stockholms arbetarekommun, förklarade att Mustafa ombetts lämna sin plats därför att han, trots löften om motsatsen, på nytt hade valt ”att inbjuda medverkande med förkastliga … Läs resten

Nazistisk aktion mot överlevande

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

I samband med att Emerich Roth, överlevande från Förintelsen, talade på Åsö gymnasium i Stockholm den 15/2 genomförde nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) en aktion utanför skolan.

NMR delade ut flygblad med rubriken ”’Förintelsen’ är en bluff”. Nazitysklands folkmord på judar beskrevs som en lögn som spreds av ”judiska massmedier” samtidigt som Israel påstods utföra en ”förintelse av palestinierna”.

Föreläsningen kunde genomföras, men enligt DN 16/2 uppstod bråk utanför skolan. Polis ingrep och en person med koppling till högerextrema grupper greps för misshandel. NMR har tidigare genomfört liknande aktioner mot överlevande som besökt skolor.

I början av året häktades i Göteborg flera personer med anknytning till NMR misstänkta för inblandning i bombdåd mot Syndikalistiskt forum och mot ett flyktingboende, där en person skadades allvarligt. Misstanken gäller även en sprängladdning som placerades vid en flyktingförläggning men inte detonerade.

SKMA

Läs resten

Antisemitiska hatbrott granskas

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

I november 2016 presenterade regeringen en nationell handlingsplan mot rasism. I den meddelades bl.a. att Forum för levande historia ges ett utvidgat uppdrag att utbilda skolpersonal, polisanställda och andra yrkesgrupper om rasism, att samordningen av olika insatser på området ska förbättras och att fördelningen av medel till verksamheter mot rasism, antisemitism och andra former av gruppfientlighet ökas.

Den 27 januari i år presenterade regeringen ytterligare åtgärder. I syfte att effektivisera arbetet mot antisemitiska hatbrott ges Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en fördjupad studie av hatbrott med antijudiska motiv. Därutöver ska säkerheten på skolor med hotbild stärkas. Regeringen hänvisade vidare till Stockholmskonferensen om Förintelsen år 2000 och meddelade man år 2020 avsåg att arrangera en ny internationell konferens ”för att hedra offren, följa upp arbetet och tillsammans med andra länder och organisationer fortsätta att utveckla insatserna för att förhindra nya övergrepp mot … Läs resten