Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

USA under Trump. Oro bland judar och andra minoriteter

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

Den nya Trump-administrationens politik och agerande har väckt stark oro och kritik i breda amerikanska opinioner, inte minst bland muslimer, judar och andra minoriteter. Mest kontroversiellt var beslutet om inreseförbud riktat mot sju länder med muslimsk majoritetsbefolkning. Beslutet upphävdes av en federal domstol. Senare presenterades ett modifierat beslut riktat mot sex länder, men också det stoppades temporärt av federala domstolar.

Enligt Southern Poverty Law Center (SPLC), som bevakar högerextrem och rasistisk aktivitet i USA, skedde en dramatisk ökning av antalet hatbrott mot olika grupper efter valet. Det gäller även antisemitiska hatbrott, däribland hot, vandaliseringar av judiska begravningsplatser och graffiti.

I början av mars rapporterade CNN att cirka 100 bombhot riktats mot judiska institutioner runt om i USA under årets två första månader. Den 23 mars rapporterade medier att israelisk polis gripit en amerikansk-israelisk tonåring som misstänks ligga bakom ett stort antal av dessa, … Läs resten

Ny studie: Polsk antisemitism göds av näthat och muslimfientlighet

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

En ny studie pekar på att negativa attityder till judar har förstärkts i Polen under de senaste åren. Forskare kopplar detta till ökad kontakt med antisemitisk propaganda på Internet, men ser också ett samband med växande antimuslimska strömningar.

Enligt en ny undersökning, genomförd av The Center for Research on Prejudice vid Warszawas universitet under ledning av Michal Bilewicz, har andelen polacker som hyser en negativ inställning till judar ökat och den andel som har en positiv uppfattning minskat mellan åren 2014 och 2016. Resultaten indikerar att den försvagning av antisemitiska attityder som noterats i undersökningar åren före 2014 har brutits.

Den nya studien pekar på att en ökad andel av den polska befolkningen är negativa till att ha en judisk familjemedlem, granne eller medarbetare. 2014 svarade t.ex. 45 procent av respondenterna att de motsatte sig en judisk familjemedlem, 2016 var motsvarande siffra 56 … Läs resten