”Studio ett” och SKMA i debatt om Claes Ryn, antisemitism och högerradikalism

SKMA uppmärksammade den 3/2 att Sveriges Radios ”Studio ett” bjudit in Claes Ryn för att som statsvetare kasta ljus över Vita husets chefsstrateg Steve Bannon och ”turbulensen kring den nytillträdde presidenten Donald Trumps många och radikala politiska åtgärder”.

SKMA riktade kritik mot att Ryn endast presenterades som statsvetare när han dessutom är en opinionsbildare långt ute på högerkanten som sprider antisemitiska konspirationsteorier liksom mot att han tilläts ge en synnerligen problematisk och vilseledande bild av Bannons och andra aktörers politiska åskådning utan att möta kritiska följdfrågor. SKMA tog också fasta på att Ryn i ”Studio ett” 2011 framförde en antisemitisk konspirationsteori om att judar genom en hemlig ”permanent regering” styrde USA och att han inte heller den gången möttes av kritiska följdfrågor.

Den 7/2 svarade ”Studio ett” på SKMA:s kritik, ett svar som SKMA samma dag replikerade på. Nedan återges hela debatten. Först följer SKMA:s första inlägg, därefter ”Studio … Läs resten