Video: Dave Rich “Waiting for the Storm to Break: Antisemitism in Britain Today”. Föreläsning på SKMA:s konferens om samtida antisemitism i Sverige och Europa 10/11 2016

Den 10 november 2016 arrangerade SKMA en konferens om samtida antisemitism i Sverige och Europa. En av föreläsarna var Dr. Dave Rich, Deputy Director of Communications vid brittisk-judiska Community Security Trust (CST) och Associate Research Fellow vid Pears Institute for the Study of Antisemitism, Birkbeck College, University of London.

Rich föreläsning “Waiting for the Storm to Break: Antisemitism in Britain Today” belyste olika antijudiska strömningar i dagens Storbritannien. Föreläsningen kan ses här:

Läs SKMA:s rapport från konferensen.

Dave Rich bok ”The Left’s Jewish Problem. Jeremy Corbyn, Israel and Anti‑Semitism” utkom 2016. Rich intervjuades av Johannes Heuman i Respons nr. 6, 2016.

SKMA