Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA Nyhetsbrev december 2016

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Alvar Sand: Myten om det anti-antisemitiska Sverige

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2016

Gästkrönika av Alvar Sand

På den judiska sektionen av östra kyrkogården i Malmö ligger gravstenar ned för att undvika vandalism. Judar som vakar över sina bortgångna i kapellet har trakasserats. Brandattentat har flera gånger riktats mot den judiska begravningsplatsen på Föreningsgatan. Anhöriga till judiska bortgångna väljer i vissa fall bort judiska symboler på gravstenen för att kunna sörja i frid. Ända in i döden visar den svenska antisemitismen sitt fula nylle.

Att bära judiska symboler på svenska gator och torg medför en risk för attacker och glåpord. Många svenska judar vittnar om hur de trakasseras i sina hem, på sina arbetsplatser och i skolan.

De flesta förstår självfallet att detta är vidrigt. Att det begränsar judars grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter. Ändå är acceptansen hög, ty många vill förstå förövarna. Man förstår att folk är upprörda ”med tanke på vad som händer i … Läs resten

”Jag tror att vi står inför växande problem”. Intervju med Willy Silberstein

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2016

Under hösten fick Svenska kommittén mot antisemitism en ny ordförande, Svante Weyler. Han tog över efter Willy Silberstein som lett organisationen sedan 2009. Mathan Ravid frågade Willy Silberstein om hans erfarenheter från dessa år och hur han ser på antisemitismens utveckling i vår samtid.

2009 tackade du ja till att bli ny ordförande för SKMA. Varför valde du att ta på dig uppdraget och engagera dig i just SKMA?

På den tiden jobbade jag på Ekot, och där får man knappt ens ha en uppfattning om vädret. Jag hade länge känt att det vore befriande att få vara med i det offentliga samtalet och ha en åsikt. Så jag blev väldigt glad när jag fick frågan om att bli ordförande. Det finns många viktiga organisationer som sysslar med liknande frågor. Men jag är jude och barn till överlevande från Förintelsen, kampen mot antisemitism … Läs resten

Konferens belyste den samtida antisemitismens olika ansikten

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2016

SKMA arrangerade för andra året i följd en konferens om samtida antijudiska strömningar i Sverige och Europa med forskare och experter från olika  länder. Intresset var även denna gång stort.

Den 10 november 2016 arrangerade SKMA en internationell konferens om samtida antisemitism i Europa och Sverige. Syftet med konferensen var att stärka kunskapen om den nutida antisemitismens olika former och politiska sammanhang och förbättra möjligheterna att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar.

Konferensen, som ägde rum i Stockholm och genomfördes med stöd av Monica och Gerald Naglers Stiftelse och Forum för levande historia, riktade sig framför allt till myndigheter, forskare, journalister, lärare, politiska beslutsfattare och organisationer som arbetar med att belysa och motverka rasism och antisemitism, men var även öppen för andra intresserade. Cirka 100 personer deltog.

Konferensen inleddes av SKMA:s ordförande Svante Weyler som beskrev hur antisemitismen underblåstes i … Läs resten

”Vissa tror att antisemitism endast förekommer inom extremhögern”. Intervju med 2016 års Elsapristagare ”Inte rasist, men…”

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2016

Den 9 november delade SKMA för femte gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. 2016 års mottagare är den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men…”. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

”Inte rasist, men…” tilldelas Elsapriset för dess outtröttliga granskning och belysning av rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar i och kring Sverigedemokraterna. Även i sammanhang där antirasistisk opinionsbildning varit selektiv och inte sällan osynliggjort, blundat för eller t.o.m. urskuldat och gett stöd åt antisemitism har ”Inte rasist, men…” kraftfullt och konsekvent markerat mot detta.

”Inte rasist, men…” (IRM) är en partipolitiskt obunden antirasistisk blogg och podcast som framför allt granskar rasistiska yttringar i och kring Sverigedemokraterna. Redaktionen består av Henrik Johansson, Fredrik Almroth, Simon Andersson, Magnus Esser Bengtsson, Christopher Gummesson, Christoffer Svanströmer och Myra Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig är … Läs resten