Aftonbladets organskröna ”ansluter till medeltida antijudiska fantasier”, fastslås i rapport från Tysklands främsta institut för forskning om antisemitism

Som SKMA tidigare uppmärksammat lades i augusti i år en kurs om Israel-Palestinakonflikten vid högskolan i Hildesheim i Tyskland ner efter kritik för att bl.a. förmedla antisemitism. En av de texter som använts på kursen och som uppmärksammades i sammanhanget var en tysk översättning av den svenske journalisten Donald Boströms artikel ”Våra söner plundras på sina organ”, som publicerades på Aftonbladet Kultur 2009. Boströms artikel sökte göra gällande att staten Israel fångade in och dödade palestinier i syfte att stjäla deras organ och insinuerade att verksamheten bedrevs i maskopi med rabbiner i USA.

Nu har chefen för Tysklands främsta institution för forskning om antisemitsm, Zentrum für Antisemitismusforschung vid Berlins tekniska universitet, Prof. Stephanie Schüler-Springorum utrett innehållet i högskolans kurs på uppdrag av vetenskapsministeriet i Niedersachsen. Hon ansluter sig till uppfattningen att kursen var ovetenskaplig, ensidig och inkluderade texter som inbegrep antisemitiska föreställningar. Schüler-Springorum pekar i detta sammanhang på Boströms organskröna … Läs resten