Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Minnesstund för Novemberpogromen och utdelning av 2016 års ELSA-pris till ”Inte rasist, men…”

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens överlevande arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 9 november 2016 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

Minnesstunden inleddes av Svante Weyler, ordförande för SKMA. Vittnesmål från pogromen lästes upp av skådespelaren David Arnesen.

Kvällens huvudanförande hölls av Peter Wolodarski, chefredaktör vid Dagens Nyheter. Han belyste Novemberpogromens bakgrund, förlopp och konsekvenser, och pekade på omvärldens tystnad och hur nästan alla länder stängde dörren för judiska flyktingar. I talet anknöts även till samtida skeenden:

”När demagoger och antidemokrater runt om i världen åter spottar på minoriteter, åter driver människor på flykt, åter stänger varje hopp om en fristad, så kan ingen av oss säga: Vi vet inte var hets och hat kan leda. Vi vet inte att ord ofta leder till handling. Vi vet inte vad det innebär att vara oönskad av en hel värld.”

”Novemberpogromen är en mörk … Läs resten

Peter Wolodarski: Novemberpogromen är en mörk judisk erfarenhet – och ett öppet sår för oss alla. Tal i Stockholms stora synagoga den 9 november 2016

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens överlevande arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 9 november 2016 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938. Kvällens huvudanförande hölls av Peter Wolodarski, chefredaktör vid Dagens Nyheter. Här följer hans tal.

1938 var Herschel Grynszpan 17 år. Han hade skickats till den franska huvudstaden ett par år tidigare av sina föräldrar i Hannover. Han skulle skyddas mot den tilltagande nazistiska förföljelsen i Tyskland.

Grynszpan var statslös jude. Ett ensamkommande flyktingbarn, för att använda en nutida terminologi. Han kämpade med att finna sig till rätta i ett Frankrike där också antisemitism grasserade.

I november 1938 fick Herschel Grynszpan ett vykort från sin syster Berta. Det innehöll dramatisk information. Hemma i Hannover hade familjen hemsökts av myndigheternas brutalitet. Nazityskland hade arresterat Grynszpans tillsammans med uppskattningsvis 12 000 andra judar och transporterat dem ut ur landet. De var så kallade östjudar, judar … Läs resten