Anders Rydell: Naziplundrad konst. Svenska museer måste undersöka sina samlingar

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2016

Vid Washingtonkonferensen 1998 beslutades att konst som plundrats av Nazityskland skulle identifieras och återlämnas. Fyrtiofyra länder lovade att följa avtalet, men få länder har levt upp till principerna. Sverige tillhör bottenligan. Det skriver Anders Rydell, författare till boken ”Plundrarna. Hur nazisterna stal Europas konstskatter”.

Det är snart tjugo år sedan den så kallade Washingtonkonferensen (Washington Conference on Holocaust-Era Assets) sammankallades. Syftet med konferensen var att utarbeta en internationell överenskommelse för restitution av föremål som plundrades som en del av Förintelsen. Men det mesta kom att handla om konsten.

Clintonadministrationen, som drev på frågan, hade redan ett par framgångar i ryggen. Frågan om stulet guld, försäkringar som aldrig betalts ut till Förintelsens offer och bankkonton som gömts undan av schweiziska banker hade lyfts. De var långtifrån lösta, men framsteg gjordes. I grunden handlade dessa frågor om att utarbeta former och nivåer för skadestånd och … Läs resten