SKMA: SD markerar mot Anna Hagwall, men inte mot antisemitismen

Anna Hagwall, riksdagsledamot för SD, som i Aftonbladet i veckan luftade den antisemitiska myten om att judar kontrollerar medierna, lämnar förtroendeuppdrag efter samtal med partiets gruppledning. I SD:s pressmeddelande sägs att orsaken till detta främst är hennes motion om mediepolitik, inte hennes uttalanden om hur en “etnisk grupp” kontrollerar medier.

Hagwall ”dementerar bestämt anklagelserna om antisemitism”, säger SD:s gruppledare Mattias Karlsson i en kommentar. Karlsson beklagar dock att Hagwalls uttalanden lett till att ”trovärdigheten i Sverigedemokraternas mångåriga kamp mot antisemitism har kunnat ifrågasättas”. Vad som avses med detta är oklart. Kanske menas att hennes konspirationsteorier om judisk kontroll av medierna kan missförstås som antisemitism? Värt att notera är att pressmeddelandet varken rymmer ett medgivande av eller avståndstagande från Hagwalls antisemitism. Värt att notera är också att Hagwall inte utesluts ur partiet.

Som SKMA många gånger framhållit och visat har SD aldrig bedrivit någon ”kamp mot antisemitism”. Den s.k. ”kamp mot … Läs resten