Svante Weyler, ordförande för SKMA: Att antisemitiska myter underblåses av en ledamot av Sveriges riksdag är skrämmande

Anna Hagwall, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, har i en motion föreslagit slopat presstöd till lokaltidningar för att minska Bonnierkoncernens mediedominans. I ett mejl till Aftonbladet skriver Hagwall: ”Låt de små Bonnierska tidningarna i landsorten gå under. Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera mer än fem procent av medierna”.

Med antydningarna om att en ”etnisk grupp” skulle kontrollera medierna anknyter Hagwall till den i antisemitisk propaganda centrala föreställningen om att judar styr medierna. Denna typ av angrepp mot Bonniers har en lång tradition och de spelar även idag en viktig roll, inte minst i högerextrem propaganda.

Att antisemitiska myter underblåses av en ledamot av Sveriges riksdag är skrämmande. Att riksdagsledamoten tillhör SD är dock knappast förvånande. Hagwalls uttalande bekräftar något som länge varit tydligt: bakom partiets ”anti-antisemitiska” fasad finns en underström av misstro och fientlighet mot judar.

Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Läs mer Läs resten