Ny rapport från Brå: 280 anmälda antisemitiska hatbrott 2015

Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) nyligen publicerade rapport ”Hatbrott 2015” anmäldes under fjolåret runt 280 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är det högsta antal som noterats, även om skillnaden i förhållande till nivån för 2014 är marginell.

Ser man till samtliga hatbrottsmotiv anmäldes 6 980 brott under 2015. Det är 11 procent fler än 2014 och den högsta nivån för ett enskilt år. Den största andelen hade främlingsfientliga/rasistiska motiv.

”Brott via telefon och sms har ökat markant”

När det gäller anmälda hatbrott med antisemitiska motiv var de vanligaste brottstyperna olaga hot/ofredande (46 %) och hets mot folkgrupp (37 %).

Vanliga brottsplatser var brott via telefon eller sms (32 %) följt av brott på allmän plats (16 %). ”Brott via telefon eller sms har ökat markant jämfört med föregående år, vilket kan härledas till massutskick med antisemitisk karaktär som uppmärksammades i polisanmälningarna från år 2015”, skriver Brå.

Brå ger ett exempel på … Läs resten