Charlotte Wiberg om antisemitiska tendenser inom brittisk vänster

Charlotte Wiberg belyser i en understreckare i SvD den 6/4 2016 antisemitiska tendenser inom delar av Labour och den brittiska vänstern. Det handlar framför allt om uppfattningar som förs fram och rationaliseras som ”kritik av Israel”. Problemen är tydliga inte minst vid universiteten, men lämnar återkommande avtryck även i den bredare politiska debatten. Wiberg ger flera exempel:

”Antisemitism är ett stort problem på brittiska universitet.” Så drastiskt uttalar sig Alex Chalmers, tidigare ordföranden för Labour-partiets studentförening i Oxford (The Independent, 17/2). Han avgick från sin post i protest mot en våg av antisemitiska uttryck bland Labourstudenter. Det handlar alltså inte om nynazister, inte om konservativ överklass, inte heller – vilket en del säkert skulle vilja tro – om muslimer. Problemet finns inom den brittiska vänstern.

Konkret handlar det om saker som följande: En grupp som kommit överens om att skrika ”Filthy Zionist!” varje gång en specifik judisk student visar sig. … Läs resten