Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Citerat: Minnet kräver vaksamhet

Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

”Hur judehatet ser ut och fungerar i vår tid har vi fått exempel på, i de islamistiska attentaten i Paris och i Köpenhamn i fjol.

Vi kan fortfarande se hur uråldriga antisemitiska myter om judars makt, inflytande och ondska – från medeltidens pogromer via förfalskningen Sion vises protokoll till 1900-talets industriella mördande till vår tids näthat – flyter samman med politisk extremism som hittar näring i Mellanösterns konflikter.

Vi har den antisemitiska föreställningen om ’kulturmarxismen’, som en aning paradoxalt vunnit mark hos den islamhatande höger som vinner mark i Europa.

På Förintelsens minnesdag ska vi minnas offren och försöka ta in hur det som hände kunde hända. Men minnet kräver något av oss: vaksamhet och förståelse för att antisemitismen inte föddes i Auschwitz och inte försvann när dödslägren befriades och tömdes.”

Daniel Swedin

Aftonbladet 27/1 2016

Läs resten

Oroande statistik

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

2015 var ytterligare ett mörkt år när det gäller hat och angrepp mot judar i Frankrike. Enligt statistik från det franska inrikesministeriet och organisationen SPCJ anmäldes 808 antisemitiska incidenter under fjolåret. Det är något färre än under 2014, men nivån är fortsatt hög.

Skärmavbild från crif.org.

Den allvarligaste händelsen under 2015 var den jihadistiska terrorattacken mot en judisk matbutik i Paris i januari, där 29 personer togs som gisslan och fyra personer mördades. Enligt SPCJ riktades 40 procent av samtliga anmälda rasistiska incidenter mot judar.

Även i Storbritannien var utvecklingen fortsatt oroande. Organisationen Community Security Trust registrerade 924 antisemitiska incidenter under 2015. Sedan CST började registrera incidenter har högre nivåer rapporteras för endast två år, 2009 och 2014.

I motsats till vissa andra år med höga nivåer hade det höga antalet rapporterade incidenter i Frankrike och Storbritannien 2015 inget samband med den israelisk-palestinska konfliktens utveckling.

SKMALäs resten

Ungdomar i samtal med överlevande

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

I samband med högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag i Malmö den 27 januari samtalade Lea Gleitman, överlevande, med Rebecca Gellert och William Goldman, två ungdomar som deltagit i SKMA:s utbildningsresor till Förintelsens platser i Polen. Samtalet, som ägde rum på Panora, blev väldigt givande och fick stort gensvar från publiken, meddelar medarrangörerna Anita Marcus och Sarah Forsell.

Läs resten

Nils Karlsson: ”Normala spärrar tycks inte gälla för antisemitism”. Om selektiv antirasism på högskolan

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

Lärare som konfronteras med antijudiska uttalanden men inte vet hur de ska bemötas. En antirasistisk norm som inte omfattar fientlighet mot judar. Nils Karlsson, högskolelärare och kommunalpolitiker i Malmö, bekymras över en såväl oklar som accepterande och räddhågsen hållning till antisemitism.

Det här ingen vetenskaplig artikel. Bevisföringen är anekdotisk, det statistiska underlaget litet och inte på något sätt randomiserat, och i den mån den är filosofisk är den kontinental snarare än analytisk.

För några veckor sedan började jag fundera över rasism jag stött på som lärare i etik och vetenskapsteori på Malmö Högskola. Jag är själv inte drabbad, jag är vit skäggig svensk medelklass, men jag blir såklart illa berörd och klasserna innehåller människor från hela världen, både med och utan skägg.

Ingen skall behöva gå till skolan och tvingas höra rasism. Om det händer brukar jag direkt ta upp det och förklara … Läs resten