Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Seminarium om fördomar och politisk extremism

Den 4 februari 2016 arrangerade SKMA tillsammans med EU-kommissionen, Forum för levande historia och Europaparlamentet ett seminarium för lärare och andra grupper om fördomar, gruppfientlighet och politisk extremism.

Seminariet, som ägde rum på Europahuset i Stockholm, avslutar det stora utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism, rasism och antidemokratiska ideologier som SKMA genomfört (läs mer här).

Projektet redovisades av Lena Jersenius, kanslichef och utbildningsansvarig på SKMA, och Mathan Ravid, som lett elevutbildningarna och ansvarar för SKMA:s ungdomsutbildningar.

Seminariet öppnades av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, SKMA:s ordförande Willy Silberstein och Stefan Andersson, projektledare på Forum för levande historia.

Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker vid Hugo Valentin-centrum vid Uppsala universitet, diskuterade i en föreläsning Förintelseundervisningens relevans idag.

Professor Andreas Zick, chef för The Institute for Interdisciplinary Research on Conflict and Violence vid Bielefelds universitet, belyste gruppfientlighetens former, drivkrafter och funktioner i Europa och pekade på möjliga motstrategier.

Jonathan Leman, researcher … Läs resten

Myten om den otillåtna fördomen – igen

SKMA har vid flera tillfällen uppmärksammat och kritiserat de i debatten om rasism återkommande påståendena om att antisemitismen, till skillnad från andra typer av fördomar och rasism, skulle vara helt otillåten och ständigt mötas av starka fördömanden. Denna bild är inte bara falsk, den bygger också på problematiska föreställningar om judar som privilegierade.

Ett aktuellt exempel på denna typ av resonemang återfinns i en artikel i Nyheter24 om konstnären Makode Linde och dennes utställning på Kulturhuset i Stockholm, i vilken det hävdas att afrofobi accepteras i det svenska samhället medan antisemitismen är otänkbar. I artikeln sägs att hade Linde ”valt att använda sig en antisemitisk bild med kopplingar till Förintelsen, hade han med all säkerhet inte kommit in på Kungliga Konsthögskolan och troligen åtalats för hets mot folkgrupp.”

Artikelförfattaren tycks lämpligt nog ha glömt bort att Kulturhuset häromåret producerade en stor utställning med Lars Hillersberg, en konstnär som återkommande Läs resten