Ola Larsmo: Högern och antisemitismen: Utvädringen som aldrig blev av

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2015

Många som var drivande i den pronazistiska och antisemitiska opinionen före och under andra världskriget välkomnades in i Högerpartiet och fick tunga positioner i partiapparat och offentlighet. Detta är en del av svensk historia som fortfarande väntar på att genomlysas, skriver Ola Larsmo.  

I februari 1936 kommer det ett brev till Sveriges Nationella Förbunds kontor på Klarabergsgatan i Stockholm. Det är från juriststudenten Åke Leissner i Uppsala, som knappt två år tidigare bildat ”Nationella Studentklubben”, en lokalavdelning till SNF. Nu är man klara med det uppdrag man fått från huvudkontoret hösten innan: att ”kartlägga det judiska inflytandet i Uppsala”.

Det besked man skickar till Stockholm ska uppfattas som lugnande. ”Endast i ringa utsträckning ha judiska flyktingar vunnit inträde i härvarande läroanstalter.” Antalet ”professorer av judisk ras är obetydligt – inom medicinska fakulteten finnas två och bland pensionerade lärare tre.”

Man slutar sitt brev: … Läs resten