SKMA:s konferens om antisemitism i Europa och Sverige idag

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerade den 10 november 2015 en internationell konferens i Stockholm om antisemitism i Europa och Sverige idag.

Syftet med konferensen var att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen och förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar.

Konferensen, som genomfördes med stöd av Monica och Gerald Nagler och Forum för levande historia, riktade sig framför allt till myndigheter, lärare, forskare, journalister, politiska beslutsfattare och organisationer som arbetar med att belysa och motverka rasism och antisemitism, men var även öppen för andra intresserade. Cirka 120 personer deltog.

Konferensen inleddes med ett öppningsanförande av Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, och ett tal av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bah Kuhnke pekade på vikten av att se de specifika drag som kännetecknar såväl antisemitismen som andra rasismer och underströk att vi för att kunna bekämpa olika former av rasism både … Läs resten