Samuel Nudel tilldelas 2015 års ELSA-pris

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2015 ska tilldelas Samuel Nudel för hans upplysande och effektiva opinionsbildning i sociala medier och andra forum mot antisemitism och rasism. Hans kritiska belysning av hur antijudiska konspirationsteorier sprids inom delar av hiphopkulturen och i olika miljöer på nätet har haft en tydlig inverkan på debatten. Samuel Nudel har på kort tid etablerat sig som en konsekvent antirasistisk röst som når och påverkar inte minst unga människor.

Pristagaren
Samuel Nudel är 20 år och studerar historia vid Stockholms universitet och journalistik på Poppius journalistskola. Han belyser och bemöter antisemitiska och rasistiska yttringar på sin blogg, i artiklar, genom föreläsningar på skolor och för ungdomsorganisationer liksom i det sociala medieprojektet ”Judehatet”, för vilket han är huvudansvarig. (”Judehatet” går att följa på Facebook, Instagram, Tumblr och Twitter.) Samuel Nudel deltog 2013 i SKMA:s ungdomsutbildning och ingår i SKMA:s ungdomsnätverk.

ELSA-priset
ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 9 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

– Samuel Nudel gör en oerhört viktig insats för att avslöja och motverka hat och fördomar mot judar och andra grupper. Inte minst hans kritiska granskning av antisemitismen inom delar av hiphopkulturen har varit av stor betydelse, säger Willy Silberstein, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Tidigare pristagare: Siavosh Derakhti 2012, Jonathan Leman 2013 och Bilan Osman 2014. Läs mer om ELSA-priset här.

Kontakt
Kontakta oss gärna om ni vill intervjua pristagaren i samband med utdelningen. Lena Jersenius, kanslichef SKMA, lena.jersenius@skma.se, 08-667 6090, 070-345 9995. Willy Silberstein, ordförande i SKMA, 070-606 2600.