Willy Silberstein i Dagens Arena: Kampen mot antisemitism kräver bättre kunskaper och en konsekvent antirasism

I Dagens Arena den 9 november 2015 – minnesdagen för Novemberpogromen 1938- skriver SKMA:s ordförande Willy Silberstein om den samtida antisemitsmen och om behovet av en fördjupad kunskap och en konsekvent antirasism.

”Mörka moln hopar sig över Europa. I land efter land ser vi hur nationalism, rasism och politisk extremism på nytt breder ut sig, och hur rasistiska våldsbrott ökar, ” skriver han och understryker att Sverige inte är något undantag. Silberstein fortsätter:

Till den dystra bilden hör även en allt öppnare och aggressivare antisemitism. I sociala medier förekommer en omfattande spridning av antijudiskt hat och konspirationsteorier, och i etablerade medier och debatt är stereotypa bilder långtifrån ovanliga. I vissa länder har antalet registrerade hatbrott mot judar ökat markant.

Situationen ser emellertid olika ut i olika länder. Attitydundersökningar visar att det finns stora skillnader vad gäller utbredningen och arten av antijudiska uppfattningar. Men de visar också att denna typ av

Läs resten