Samuel Nudel tilldelas 2015 års ELSA-pris

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2015 ska tilldelas Samuel Nudel för hans upplysande och effektiva opinionsbildning i sociala medier och andra forum mot antisemitism och rasism. Hans kritiska belysning av hur antijudiska konspirationsteorier sprids inom delar av hiphopkulturen och i olika miljöer på nätet har haft en tydlig inverkan på debatten. Samuel Nudel har på kort tid etablerat sig som en konsekvent antirasistisk röst som når och påverkar inte minst unga människor.

Pristagaren
Samuel Nudel är 20 år och studerar historia vid Stockholms universitet och journalistik på Poppius journalistskola. Han belyser och bemöter antisemitiska och rasistiska yttringar på sin blogg, i artiklar, genom föreläsningar på skolor och för ungdomsorganisationer liksom i det sociala medieprojektet ”Judehatet”, för vilket han är huvudansvarig. (”Judehatet” går att följa på Facebook, Instagram, Tumblr och Twitter.) Samuel Nudel deltog 2013 i SKMA:s ungdomsutbildning och ingår i SKMA:s ungdomsnätverk.… Läs resten