Ulrika Björk: ”Det får inte hända igen”. Med Högre stabsofficersutbildningen i Auschwitz

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2015.

Som ett led i en ledarskapsutbildning vid Försvarshögskolan genomförs sedan ett par år studieresor till Auschwitz. Syftet är bland annat att träna officerare i att reflektera över sina befogenheter och konsekvenserna av sina beslut. Ulrika Björk, som har undervisat på utbildningen, skriver om studieresan 2015.

Vi står i en glänta intill minnesmonumentet i Auschwitz II-Birkenau. Vicerektorn vid Försvarshögskolan, Bengt Axelsson, har bett oss förenas i en tyst stund till minnet av den miljon människor som mördades här. Det är högsommar i slutet av juli. Mellan krematoriernas ruiner och de återstående barackerna växer ängsblommor. Stenarna på monumentet för tankarna till en begravningsplats. Lösryckta rader av Nelly Sachs fladdrar förbi: ”O dessa skorstenar / på Dödens sinnrikt byggda boningar… / Vem uppfann er och byggde sten för sten / en väg åt flyktingar av rök?” (Flykt och förvandling, 1961). Det känns som att … Läs resten