Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Svenskarnas parti nedlagt

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2015

Nazistiska Svenskarnas parti meddelade i maj att partiet läggs ner. Beslutet följde på uteblivna valframgångar och ökat medlemstapp. Partiet, som tidigare hette Nationalsocialistisk front, ställde upp med kandidater i 34 kommuner i valet 2014 men fick inget mandat.

I Expo Idag (11/5) skriver Daniel Poohl att nedläggningen inte nödvändigtvis innebär en försvagning av den högerextrema miljön i sin helhet. Det har uppstått ett vakuum mellan Sverigedemokraterna, som hårt arbetat på att uppfattas som rumsrena, och det radikala och öppet antisemitiska Svenska motståndsrörelsen, men tomrummet kommer att fyllas med annat, tror Poohl:

”Tankesmedjor, alternativa nyhetskanaler, konsertverksamhet, politiskt våld, autonoma lokala grupper. Allt är möjligt i extremhögerns nya landskap. En sak vet vi. Deras verksamhet kommer att fortsätta drabba människor som inte passar in i deras värld och underblåsa hatet mot minoriteter och demokratin.”

Läs resten

Hundratals lyssnade till vittnesmål

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2015

Den 23-24 april arrangerade SKMA en fortbildning om Förintelsen, antisemitism och antiziganism i Kalmar. Utbildningen ingick i det omfattande utbildningsprojekt om Förintelsen och rasistiska och antidemokratiska idéer idag som SKMA genomför med stöd av regeringen.

I samband med seminariet i Kalmar arrangerades ett möte med Livia Fränkel, överlevande från Förintelsen. Intresset var mycket stort. Runt 300 personer – högstadieelever och lärare från orten som deltagit i SKMA:s utbildningar, deras familjer och klasskamrater samt andra intresserade – lyssnade till Livia Fränkels berättelse om sin uppväxt i Norra Transsylvanien och vad som hände hennes familj under Förintelsen.

Fortbildningen riktade sig i övrigt framför allt till lärare och andra personer som arbetar med utbildnings-, ungdoms- och integrationsfrågor. Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld föreläste om Förintelsens faser och förlopp, idéhistorikern Henrik Bachner om antisemitism, historikern Jan Selling om antiziganism och läraren Mikael Enoksson om pedagogiska metoder i undervisningen om … Läs resten

Jan Selling: Momentum för frågan om antiziganism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2015

Gästkrönika av Jan Selling

Gruppstereotypiserande människofientliga idéer kan sägas vara grundade i dumhet, inskränkthet, självförhävelse och kanske rädsla. Idéerna finns inom räckhåll, redo att tillgripas som missriktade reaktioner på personliga tillkortakommanden, maktkonflikter och sociala orättvisor. Den tyske historikern Wolfgang Wippermann skriver att antiziganism också har en lång historia av att användas ideologiskt av politiker och samhällselit för att ”rättfärdiga eller distrahera från sina politiska och samhälleliga mål och agendor”.

Men även antisemitism, islamofobi och afrofobi är exempel på detta. Dessa begrepp står för konglomerat av idéer som alltså har något gemensamt, men som samtidigt är tydligt avskilda från varandra i sina uttryck och i vilka antipatiobjekt deras föreställningsvärldar utmålar.

Vill man förstå och motverka denna typ av idéer och deras tillämpningar är det för det första viktigt att komma överens om begrepp som ringar in det idékonglomerat man syftar på. Därför behövs begreppen, … Läs resten

Samuel Nudel: Därför gillar de Neturei Karta

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2015

Den marginella och extrema judisk-ortodoxa gruppen Neturei Karta hålls ibland fram som ”de goda judarna” av antisionistiska och antisemitiska debattörer. Samuel Nudel förklarar varför.

Neturei Karta är troligtvis den mest åberopade judisk-ortodoxa gruppen i den svenska Israel-debatten. Trots att Neturei Karta är en såväl mycket marginell – antalet anhängare är mycket litet – som synnerligen extrem grupp ges den stor uppmärksamhet i vissa ”antirasistiska”, ”Israelkritiska” miljöer. De tilldelas ofta rollen av ”de goda judarna”, i bjärt kontrast till ”de dåliga judarna” – verkliga eller påstådda ”sionister”.

Vad som ignoreras och/eller undanhålls är att Neturei Karta regelbundet sprider propaganda som anknyter till en antisemitisk idétradition.

Sionismen förkastas då de anser att en judisk stat endast får uppstå via ett gudomligt ingripande. Israels existens uppfattas som blasfemisk och ett avtalsbrott mellan Israels folk och Gud. Antisionismen får näring av önskan att med alla medel fjärma … Läs resten