Debatten i Tiden om Socialdemokrater för tro och solidaritet och antisemitismen

I socialdemokratiska Tiden 1/2015 publicerade sociologen Klas Gustavsson en kritisk belysning av problematiska förhållningssätt till antisemitism inom delar av socialdemokratin. Han riktade bl a skarp kritik mot Socialdemokrater för tro och solidaritet och dess ordförande (2005 – juni 2015) Peter Weiderud. Artikeln ledde till en debatt mellan Gustavsson och Weiderud:

Klas Gustavsson: Varför har socialdemokrater svårt att debattera antisemitism?

Peter Weiderud: Farligt att religiofiera konflikter

Klas Gustavsson: Det var antisemitism, inte klarinettspel

Peter Weiderud: Viktigt med dialog även med ”fienden”

Klas Gustavsson: Weiderud har dubbla måttstockar 

SKMA:s kritik av Socialdemokrater för tro och solidaritet

SKMA har sedan länge kritiserat Tro och solidaritets (tidigare Broderskapsrörelsen) hållning till antisemitism, se t ex:

SKMA: Atzmonaffären

SKMA: Tro & politik ser judisk konspiration bakom europeisk rasism

SKMA: Socialdemokrater för tro och solidaritet spär på oklarhet om antisemitisk ledare 

SKMA: Peter Weiderud/(S) för tro och solidaritet, försvarar Mustafa – saknar sedan länge trovärdighet i arbetet Läs resten