Klas Gustavsson i Tiden: ”Varför har socialdemokrater svårt att debattera antisemitism?”

Efter vinterns terrordåd diskuteras åter antisemitismen. Men varför har socialdemokratiska företrädare ofta kritiserats för att vara undfallande inför antisemitiska uttryck? Klas Gustavsson, sociolog vid Lunds universitet, skriver i Tiden om antisemitismens särdrag som många tycks okunniga om och som också gjort frågan besvärlig för vänstern.