Citerat: En primär måltavla

Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

”De två terrorattackerna mot judiska mål i Paris och Köpenhamn har beseglat i blod vad många visste: att antisemitismen inte är en maskeraddräkt från det förflutna utan en levande kraft, oavsett om den uppträder i form av salongsantisemitismens till synes oskyldiga gliringar, i skepnad av det hätska Israelhatet eller som bärande komponent i den extrema islamismens mordraider.

Den gängse bilden av terrordåden i Köpenhamn och Paris är att de först och främst riktats mot den västerländska yttrandefriheten och därefter mot judarna. Den bilden är korrekt endast vad gäller det kronologiska förloppet. Judarna är inte ett sekundärt mål. Det har de aldrig varit.”

Björn Wiman

”Antisemitismen muterar, men behåller sitt väsen” DN 16/2 2015