Nej, Peter Weiderud, Socialdemokrater för tro och solidaritet tar inte alls ”avstånd från all antisemitism”

I en ledare i DN 17/3 kritiserades Socialdemokrater för tro och solidaritet (fd Broderskap) för att ”gång på gång…svajat om judehatet”. DN refererade i sammanhanget till Klas Gustavssons artikel ”Varför har socialdemokrater svårt att debattera antisemitism?”, publicerad i Tiden. Gustavsson påminner i texten bl a om Tro och solidaritets problematiska hållning till antisemitism, något som även SKMA vid flera tillfällen påtalat och kritiserat.

I DN 26/3 svarar Tro och solidaritets ordförande Peter Weiderud och förbundssekreterare Hans Josefsson på kritiken. Vi ”tar avstånd från all antisemitism. Tydligt och utan förbehåll”, skriver de. Det har Tro och solidaritet/Broderskap återkommande påstått, även när de bjudit in antisemitiska föreläsare eller ursäktat grova former av judehat. Deras deklaration saknar således trovärdighet.

Att Tro och solidaritet fortsatt intar en grumlig hållning till antisemitism visas även av att Weiderud och Josefsson fortsätter att hävda att den kritik som 2013 riktades mot Islamiska förbundet (IFIS) och dess ordförande … Läs resten