Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Rasmus Fleischer: Jo, även antisemitismen är en struktur

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Bland feminister och vänsteraktiva förstås till exempel sexism och rasism som strukturer som skär genom alla politiska läger. Men i fråga om antisemitismen finns inte motsvarande insikt. Inom delar av vänstern leder detta till att antisemitism alltför ofta bagatelliseras, skriver historikern Rasmus Fleischer.

Grovt förenklat finns det två sätt att förstå rasism och sexism. Ur ett strikt liberalt perspektiv rör det sig helt enkelt om att vissa individer hyser fördomar. Vänstern hävdar däremot existensen av strukturer, större än summan av alla individuella uppfattningar.

Oavsett analys har alla människor ett ansvar. Vi kan välja mellan att sprida vidare en rasistisk fördom eller sätta en gräns för dess spridning. Skratta åt ett sexistiskt skämt, eller avstå. För att sätta ner foten krävs ett visst mod, men även en viss kunskap. Människor kan i vissa lägen sprida vidare fördomar på ett naivt sätt, av bristande kunskap. … Läs resten

Berit Wigerfelt och Anders S. Wigerfelt: Att leva med antisemitism. Ny studie av situationen i Malmö

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

I en ny studie undersöks hur judar i Malmö påverkas av antisemitism och hatbrott. En slutsats är att många döljer sin judiska identitet och anpassar sig till ett slags latent hot. Men åtskilliga engagerar sig också för att förbättra situationen i staden. Det skriver forskarna Berit Wigerfelt och Anders S. Wigerfelt, som genomfört undersökningen.

Under de senaste åren har en ökad rapportering av antisemitiska hatbrott gentemot judar och judiska institutioner skett i hela Europa. Det handlar om allt ifrån vandalisering av judiska begravningsplatser till mord. I Sverige speglar en ökad vittnesbörd i media den rädsla och känsla av utsatthet som finns bland judar, inte minst gäller detta Malmö, som i svensk och internationell massmedia pekats ut som en farlig plats för judar att befinna sig på.

Antalet anmälda antisemitiska hatbrott är relativt sett många i Malmö. Av de 221 polisanmälningarna om antisemitiska hatbrott … Läs resten

Charlotte Wiberg: Antisemitism och skuldbeläggande av offren. Måste det ena alltid åtföljas av det andra?

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Sensmoralen av Uppdrag gransknings reportage om antisemitismen i Malmö var att kunskapen om att judar inte bär kollektiv skuld för vad Israel gör måste slå rot. Men problemet är mer djupgående än så. Ibland ligger det även i själva bilden av Israel, skriver Charlotte Wiberg.

Rubriken är naturligtvis provokativ. Det är inte så att varje samtal om antisemitism, varje uttryck för antisemitism och varje antisemitisk handling åtföljs av skuldbeläggande av judar. Men det sker ofta nog för att vara något tungt, tröttsamt – något som känns igen. En skugga som faller just där vi försöker rikta ljus, och som gör att kamp mot antisemitism ständigt måste rättfärdiga sig själv igen och igen.

Ytligt sett, och förvisso helt korrekt, handlar dagens antisemitism ofta om att judar ses som representanter för Israel. Detta var den entydiga slutsatsen av SVT:s Uppdrag granskning om antisemitismen i Malmö … Läs resten