Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Storsatsning på elevutbildning inledd

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Under hösten och vintern har SKMA inlett ett omfattande utbildningsprojekt för elever om Förintelsen och rasistiska och antidemokratiska strömningar i vår tid.  

2014 beviljades SKMA ett bidrag av regeringen för en större utbildningssatsning riktad till högstadieelever om Förintelsen och andra brott mot mänskligheten samt antidemokratiska ideologier. I projektet ingår förberedelseseminarier, studieresor till Förintelsens platser i Polen samt uppföljande återträffar. Syftet är att ge eleverna ökade kunskaper om nazismens förbrytelser och om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer samt att fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar.

Sammanlagt kommer cirka 400 elever ur årskurs nio och cirka 100 lärare från olika högstadier runt om i landet ges möjligheten att delta i satsningen, som sträcker sig över ett års tid. I skrivande stund har de fyra första av totalt elva beräknade grupper genomgått utbildningen. Utbildningen leds av Ewa Andersson som är utbildad … Läs resten

Citerat: En primär måltavla

Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

”De två terrorattackerna mot judiska mål i Paris och Köpenhamn har beseglat i blod vad många visste: att antisemitismen inte är en maskeraddräkt från det förflutna utan en levande kraft, oavsett om den uppträder i form av salongsantisemitismens till synes oskyldiga gliringar, i skepnad av det hätska Israelhatet eller som bärande komponent i den extrema islamismens mordraider.

Den gängse bilden av terrordåden i Köpenhamn och Paris är att de först och främst riktats mot den västerländska yttrandefriheten och därefter mot judarna. Den bilden är korrekt endast vad gäller det kronologiska förloppet. Judarna är inte ett sekundärt mål. Det har de aldrig varit.”

Björn Wiman

”Antisemitismen muterar, men behåller sitt väsen” DN 16/2 2015

 

Läs resten

Insatser mot rasism

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Regeringen meddelade i samband med Förintelsens minnesdag att Forum för levande historia tilldelas 25 miljoner kronor under åren 2015-2017 för en utbildningsinsats mot rasism och intolerans riktad till elever i grund- och gymnasieskolan.

I december utsåg regeringen Ingrid Lomfors till ny chef för Forum för levande historia. Hon tillträder tjänsten i april. Lomfors är docent i historia och disputerade på en avhandling om judiska flyktingbarn som kom till Sverige från Nazityskland. Sedan 2013 har hon varit generalsekreterare på Judiska församlingen i Stockholm.

SKMA

Läs resten

Förintelsens minnesdag

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Förintelsens minnesdag den 27/1, som i år sammanföll med 70-årsdagen av Auschwitz befrielse, högtidlighölls på flera platser i landet. I en ceremoni i Stockholms stora synagoga  talade bland andra Livia Fränkel, som överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen, Lena Posner Körösi, ordförande i Judiska församlingen, statsminister Stefan Löfven och historikern Heléne Lööw.

Lööw tilldelades även Föreningen Förintelsens Överlevandes hederspris för sitt arbete för att upplysa om nazism, antisemitism, intolerans och hatbrott.

SKMA

Läs resten

Terrorns offer hedrades

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2015

Bara veckor efter att extrema islamister attackerat redaktionen på Charlie Hebdo och judar i en kosherbutik i Paris drabbade terrorn Köpenhamn. Först angreps ett möte där den svenske konstnären Lars Vilks deltog, därefter attackerades synagogan. Vid den första attacken dödades filmregissören Finn Nørgaard. Vid synagogan dödades Dan Uzan, en judisk man som stod vakt utanför en bat mitzva-fest. Uzan och de poliser som ingrep tros ha förhindrat vad som kunde blivit en än större katastrof.

Terrorattentaten i Danmark mötte starka reaktioner. I Köpenhamn samlades uppemot 40 000 personer i en manifestation för att hedra offren. Där deltog även Sveriges statsminister Stefan Löfven.

I Stockholms stora synagoga hölls den 15/2 en gudstjänst i solidaritet med terrorns offer och med Judiska församlingen i Köpenhamn. Vid minneshögtiden närvarade bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, inrikesminister Anders Ygeman och M-ordföranden Anna Kinberg Batra.

I Malmö … Läs resten