Vad är det Jan Helin inte förstår i fallet syster Marianne?

Varför utsågs syster Marianne till en av årets ”svenska hjältar”? Kände ni inte till hennes antisemitism? Tycker ni inte att det är problem att på detta sätt hylla en person som spridit hat mot judar? Dessa frågor riktade jag till Aftonbladet den 15/12. Aftonbladet nominerar till priset, pristagarna utses av en jury.

På detta svarade Aftonbladets ansvarige utgivare Jan Helin att det var ”nunnorna i Alsike kloster, inte till syster Marianne specifikt” som tilldelats priset och att de fick det för deras engagemang för flyktingar. Att priset gick till Alsikenunnorna av just det skälet hade även jag tydliggjort, så därom råder ingen oenighet. Jag underströk också att nunnornas insats för människor på flykt utan tvekan är berömvärd.

Men när Helin söker framställa mottagarna som något anonymt nunnekollektiv talar han mot bättre vetande. Mottagarna var tre specifika personer, och en av dem var syster Marianne. Detta har även Helins egen tidning … Läs resten