SD är ett hot mot landets demokratiska grundvalar

I Niklas Orrenius artikel i DN 15/12 om Sverigedemokraternas ideologi och framtidsvisioner tydliggörs på nytt att partiet står för en hårdför, exkluderande nationalism. Centralt är vilka som tillhör och inte tillhör nationen, vilka som är svenskar och inte, vad som utgör svensk kultur och inte. Drömsamhället är en befolkningsmässigt och kulturellt homogen nationalstat.

”För att demokratin ska fungera krävs konsensus kring frågan om vilka som utgör folket”, säger SD:s partisekreterare, och riksdagens andra vice talman, Björn Söder. Samer, tornedalingar, judar, kurder och araber kan vara svenska medborgare men tillhör inte den svenska nationen, förklarar han.  ”Kan man inte vara både jude och svensk, samtidigt?”, undrar Orrenius. ”Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet”, svarar Söder.

Partiets prat om en ”öppen svenskhet” betyder assimilation och anpassning till den av SD fastslagna ”svenskheten”.  Invandrare som inte ”anpassar sig” bör uppmuntras att lämna landet.

SD:s … Läs resten