Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Willy Silberstein i Expressen om SD:s samverkan med antisemitiskt parti i EU-grupp

SKMA:s ordförande Willy Silberstein uppmärksammar i Expressen 6/11 2014 att SD nu tillhör samma partigrupp som det polska partiet Kongressen för nya högern, som bland annat företräder tydligt antisemitiska uppfattningar. SD visar åter att talet om nolltolerans är just bara tal och inget annat, skriver han:

Att sitta i samma grupp i Europaparlamentet är att acceptera deras åsikter. Och i praktiken att ge sitt stöd. I det här fallet till judehat.

Ledaren för Kongressen för nya högern, Janusz Korwin-Mikke, har fällt en rad antisemitiska uttalanden. Han har bland annat sagt att det inte finns bevis för att Adolf Hitler kände till Förintelsen. Han har också antytt att antalet offer överdrivits, vilket faller in i ett bekant mönster av att försöka att förminska.

En fråga jag ställer mig är vilken agenda man har när man försöker att försvara Adolf Hitler? Det behöver knappt skrivas att det är en fullkomligt barock tanke

Läs resten

Bilan Osman tilldelas 2014 års ELSA-pris

Bilan Osman tilldelas 2014 års ELSA-pris för sin konsekventa antirasistiska opinionsbildning

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset år 2014 ska tilldelas Bilan Osman för hennes konsekventa och engagerade antirasistiska opinionsbildning i sociala medier och andra sammanhang. Med sitt ställningstagande mot varje form av rasism, oavsett om denna riktas mot afrosvenskar, muslimer, romer, judar eller andra grupper, är Bilan Osman en stark och självständig röst i en tid när det antirasistiska engagemanget många gånger är selektivt och inkonsekvent.

ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 9 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

– Bilan Osman är en viktig röst mot rasism i den svenska debatten. Hon står för en konsekvent antirasism i en tid när det antirasistiska engagemanget många gånger är selektivt och inkonsekvent, något som bland annat märks i tendensen att blunda för eller överse med den … Läs resten