Debattklimat öppnar för hat

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2014

Mathan Ravid om hur Mellanösterndebattens svartvita bilder stimulerar och ökar toleransen för fördomar och fientlighet mot judar.

Så blossade den upp igen, Konflikten. Få saker engagerar som strider mellan israeler och palestinier. När första raketen avfyras i västra Asien är de svenska hejarklackarna sedan länge redo i sina skyttegravar, i regel på olika sidor av höger-vänsterskalan. Alltid samma visa: svart-vit verklighetsbeskrivning, radikal identifikation med konfliktens ena part, likgiltighet inför ”fel” befolknings lidande, användande av dubbla måttstockar, inte sällan demonisering av konfliktens andra part. Ett antal vettiga röster existerar i debatten, men hos många andra tycks utrymmet för reflektion och analys vara litet.

Att den militärt överlägsna ockupationsmakten Israel är den part som får utstå mest och hårdast kritik i krigssituationer är väntat, och ofta befogat. Det stora antalet civila dödsoffer i Gaza är upprörande. I ett oresonligt debattklimat radikaliseras dock samtalet snabbt. När … Läs resten