Levertins ”osvenska” poesi

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2014

Svenska judars kulturskapande sågs länge som ”främmande” för svensk kultur. Synsättet kunde fortleva under efterkrigstiden och dyka upp även bland liberala humanister. Magnus Ljunggren om en Levertin-debatt i Expressen på 1960-talet.

Hösten 1962 började jag med viss regelbundenhet läsa Expressens kultursida. Mer än 50 år sedan – en helt annan tid. Sverige var slutet, världen avlägsen. Vi hade inte många invandrare – framför allt inga icke-européer. Det antisemitiska temat var ännu i hög grad obearbetat – också i ”antinazistiska” Expressen. Det skulle dröja till den amerikanska TV-serien mot slutet av 70-talet innan Förintelsen fick ett namn.

I mars 1963 inträffade något som i efterhandsperspektivet framstår som ganska märkligt. Bengt Anderberg publicerade i Expressen en hånfullt polemisk artikel med rubriken ”Glöm Levertin”. Den drev tesen att Oscar Levertins poesi inte hörde hemma i en svensk kanon eftersom den uppvisade en ”främmande” brytning. Anderberg drog … Läs resten