Henrik Bachner: Europas mörka sommar. Antisemitism i skuggan av Gazakriget

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2014

I samband med Gazakriget under juli-augusti upplevde delar av Europa en förstärkt antijudisk strömning. Utbrottet, som även lämnade avtryck i Sverige, var skrämmande i sin omfattning och aggressivitet. Men hur ska skeendena förstås? Och representerar de något nytt? Henrik Bachner analyserar sommarens  händelseutveckling och diskuterar rimliga och orimliga slutsatser och jämförelser.

När europeiska samhällen på nytt skakas av antisemitiska yttringar är det inte obegripligt att paralleller dras till tidigare mörka perioder i kontinentens förflutna. Men är de analogier till 1930-talet som förekommit i europeisk debatt verkligen relevanta och fruktbara? Nej, knappast. I alla fall inte i någon generell mening. Vi har betydligt större möjligheter att förstå dagens antisemitism och dess förnyade kraft i Europa om vi analyserar den utifrån dess samtida sammanhang och förutsättningar.

Det betyder inte att den historiska analysen skulle vara oviktig. Tvärtom. Antisemitismen är ett i högsta grad transhistoriskt fenomen, … Läs resten