Judehat i debatten om Gazakriget – del 2. En dokumentation av antisemitiska kommentarer på Mikael Wiehes Facebooksida

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och andra har uppmärksammat att antisemitiska attityder och uppfattningar manifesterats på ett tydligare och grövre sätt än på länge i samband med den nu pågående Israel-Gazakonflikten, även i Sverige.

Som SKMA  många gånger framhållit är kritik mot Israels politik inte detsamma som antisemitism, och de allra flesta som i den svenska debatten kritiserar den israeliska politiken gör det utan att hemfalla åt kollektivisering, fördomar och hat.

Men karaktären och styrkan i den antijudiska strömning som nu ger sig till känna, och som lämnar avtryck i och kring Mellanösterndebatten, är djupt oroväckande. Antisemitiska utfall och föreställningar flödar ymnigt i olika debattfora och kommentarsfält, framför allt i sociala medier som Facebook och Twitter. Yttringarna är dock inte endast verbala. Lena Posner-Körösi, ordförande för Judiska centralrådet i Sverige, berättade i Aftonbladet den 30/7 om hur judar och judiska institutioner utsatts för hot, hat och skadegörelse. ”Det som händer … Läs resten