Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA Nyhetsbrev juni 2014

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Samuel Lindelöf, SKMA Ungdom: Vad tänker Malmös politiker göra åt antisemitismen?

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2014

Engagemanget har ökat, men Malmös politiker måste bli ännu tydligare i sitt arbete mot antisemitismen. Tystnad och oklarhet skapar även utrymme för SD att exploatera frågan, skriver Samuel Lindelöf, gymnasieelev i Malmö och medlem i SKMA Ungdom.

Många förknippar idag Malmö med hot och våld mot judar. Den förmedlade bilden av staden kan ibland vara överdrivet dystopisk, inte minst i utländska medier. Orsakerna till den negativa uppmärksamheten är dock högst reella och allvarliga. Invånare som öppet vågat visa sin judiska identitet har farit illa, judiska institutioner har utsatts för skadegörelse och i statistiken över anmälda hatbrott med antisemitiska motiv sticker Malmö ut i negativ bemärkelse. Under lång tid reagerade kommunledningen med tystnad och bagatellisering eller med försök att rationalisera judehatet.

Efter det tidigare kommunalrådet Ilmar Reepalus avgång har situationen förbättrats. Positiva steg har tagits. Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har exempelvis i samverkan med … Läs resten

Europeiska lärdomar  

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2014

EU-projekt förde medlemmar i SKMA:s ungdomsnätverk till utvecklande möte i Tyskland. Mathan Ravid, som ledde den svenska gruppen, rapporterar.

”Vi kom från olika delar av Europa, var i olika åldrar och hade olika bakgrunder. Därför blev det ofta väldigt långa och livliga diskussioner, något jag uppskattade. Vi var inte alltid överens, men jag tror att alla lärde sig mycket”. Så beskriver Hanna Jansson det veckolånga EU-projektet ”East-West-East” i Berchum, Tyskland, där hon under min ledning deltog tillsammans med tre andra medlemmar i SKMA Ungdom.

Projektet, som årligen samlar ett tiotal organisationer från olika länder, främst i Östeuropa, har som mål att inspirera unga människor till att bli aktiva EU-medborgare som verkar för solidaritet och tolerans.

Programmet bestod bland annat av föreläsningar och gruppövningar. En välbesökt workshop hölls av SKMA tillsammans med den ryska organisationen Rovesnik-Rovesniku (”jämnåriga emellan”). Vi diskuterade det hot mot ett … Läs resten

Antisemitism, antisionism och kritik av Israel i Tyskland. Problem, stridsfrågor och läroprocesser

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2014

Den tyske sociologen Peter Ullrich har publicerat flera uppmärksammade studier om problemkomplexet antisemitism, antisionism och kritik av Israel, och hur dessa teman avspeglats och behandlats i tysk debatt, i synnerhet inom vänstern. Ullrich är också själv en viktig röst i den tyska vänsterdebatten om antisemitism och Israelkritik. SKMA arrangerade tillsammans med Forum för judiska studier vid Uppsala universitet den 22/4 en föreläsning med Peter Ullrich där han diskuterade dessa frågor. Anförandet, som här återges, har på flera sätt relevans även för svenska förhållanden.

Av Peter Ullrich

Antisemitism, antisionism och kritik av Israel men även förhållandet mellan dessa begrepp är angelägna problem att diskutera teoretiskt och undersöka empiriskt, och då särskilt beakta deras respektive diskursiva kontexter. Jag kommer inledningsvis att belysa antisemitism, antisemitisk antisionism och kritik av Israel som samtida fenomen i Tyskland. Därefter kommer jag att rikta fokus mot pågående debatter och kontroverser … Läs resten

Vem kan råda en som anar oråd?

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2014

Gästkrönika av Salomon Schulman

Jag trodde mina föräldrar var knäppa. De såg antisemiter hos vem som helst. Om någon hade talat fördelaktigt om Västtyskland, så satt judehatstämpeln på vederbörandes panna.

Om någon hade blivit utpekad som gammal nazist från före kriget, så förblev denne dömd och fördömd för all evighet. Om någon talade ofördelaktigt om vännen C-ycki så – självklart – antisemit!

Sådant smäck köpte jag inte. Under mina tonår fanns inga antisemiter och helst inga judar heller för den delen. Jag var trött på dem alla.

Så efter min barmitsva, när jag målbrottshest hade stakat mig genom texten och de svenska judarna som satt längst fram i synagogan på sina hedersplatser insmilande sa att det var det vackraste de hade hört, klingade allt som hade religiöst samband som mer toxiskt än det marxistiska opiumet för folket.

Sagt och gjort: jag gick med … Läs resten