Stereotypa försvar för stereotyper

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2014

De återkommande debatterna om rasstereotypa bilder av svarta, judar och andra grupper präglas av bristfälliga kunskaper om bildernas historia, betydelser och funktion. Om vi börjar tala om rasistiska och antisemitiska bilder i relation till repetitionen av snarlika bilder ur historien och samtiden kan både kunskapsbrist och kommunikationsglapp överbryggas, skriver Joanna Rubin Dranger.

Under de senaste decennierna har frågor om visuella representationer av kön kommit upp på en samhällelig dagordning och titt som tätt ser vi diskussioner i offentligheten om hur stereotypa bilder av kön påverkar människors kroppsideal och självuppfattning. Det är ett samtal som är angeläget att föra både för samhällsutvecklingen och för enskilda människors liv. Samtidigt är det påfallande att samtalet om stereotypa bilder av kön är det enda kritiska samtal om stereotypa bilder som fått en bredare spridning.

När man följer samtidens offentliga bilddebatter om rasstereotypa bilder, som till exempel debatten … Läs resten