Hugo Valentin-föreläsningen 2014: Dan Michman om de judiska råden under den nazistiska eran

Se videoinspelning av Hugo Valentin-föreläsningen 2014

Beyond “Good and Bad”: A Corrective Analysis of the Phenomenon of the Jewish Councils during the Nazi Era.

Prof. Dan Michman, Bar-Ilan University, Ramat-Gan and Yad Vashem, Jerusalem

Föreläsningen arrangerades av Hugo Valentin-Centrum vid Uppsala universitet den 6 mars 2014.