Farfars hus i Chelm. Tal på Förintelsens minnesdag 2014 av Samuel Nudel, 18 år

Polen – Chelm, 14 september 2013. Det är Yom Kippur, försoningsdagen. Jag knackar på en dörr. Knack, knack.

För att förstå varför jag, Samuel Nudel 18 år född och uppväxt i Stockholm, är i en liten by i Polen, 2013, hänger samman med att min farfar, Laib Nudel, flydde från Chelm för 74 år sedan. Nu är jag där, inte han, utanför en trädörr till den lägenhet som en gång tillhörde min farfars familj. Jag hade lyckats ta mig in genom ytterdörren och sen skyndat upp till första våningen med hjärtat i halsgropen. Och det var då jag knackade på trädörren. Knack, knack.

Jag knackar i förhoppning om att få komma in, en förhoppning om att man har grävt ner stridsyxan och inte längre föraktar varandra, en förhoppning om att vi lever i en värld där förståelse för människor bygger broar – inte bränner dem.

Naivt nog trodde jag … Läs resten