Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

SKMA:s Nyhetsbrev december 2013

Läs Nyhetsbrevet som pdf.

Läs resten

Läromedel om Förintelsen testat i Lodz

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

SKMA i europeiskt samarbete om utveckling av lärplattform om Förintelsen.

Hur ska berättelserna från Förintelsen föras vidare till unga människor i framtiden?Vittnesmålen från de överlevande har spelat en stor roll för att sprida kunskap om Förintelsen. Sedan början av 1990-talet har många ungdomar haft möjlighet att lyssna till en personlig berättelse. Idag är det alltmer sällsynt att elever möter en person som genomlevt koncentrationslägren.

För några år sedan började en liten grupp inom SKMA diskutera hur vi kan ta vara på berättelserna och föra dem vidare och 2007 började idén till en pedagogisk interaktiv lärplattform om Förintelsen ta form. Vi tänkte oss att den personliga berättelsen skulle sättas in i en kontext som beskriver vad som hände den judiska befolkningen på orten och i landet under den tyska ockupationen.

Internet-baserat

Den första person vi intervjuade var Jakob Ringart, överlevande från Lodz i Polen. … Läs resten

Sorg, ilska och insikter

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

Samuel Lindelöf, 17 år, om hur en studieresa i Förintelsens spår i Ukraina och Polen stärkte hans beslutsamhet att bekämpa antisemitism och rasism.

När jag fick frågan om att följa med på SKMA:s resa i Förintelsens fotspår förstod jag att det skulle bli känslomässigt omtumlande. Ändå tvekade jag aldrig att tacka ja.

Min tidigare bild av Förintelsen som en katastrof ensamt iscensatt av den demoniskt onde Hitler hade med tiden, bland annat tack vare SKMA:s lärorika ungdomsutbildning, utvecklats till en förståelse för hur den var ett resultat av en historisk antisemitism med rötter långt innan 1930-talet och en del av en utarbetad politisk ideologi. En ideologi som ännu inte är utdöd, utan tvärtom på frammarsch i såväl Sverige som Europa.

Med det i åtanke kändes det väldigt viktigt att följa med på resan. Ska man bekämpa nazism och antisemitism i dag är historien … Läs resten

Tänk om det som hände inte hänt

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

I samband med att minnet av ”Kristallnatten” högtidlighölls i Stockholms stora synagoga den 10/11 talade Ingrid Lomfors om minne, historia och lärdomar ur det förflutna. Här återges hennes anförande.

Jag tror att många av oss som har samlats här idag har tänkt tanken på vad som händer med minnet, när avståndet till händelserna under nazitiden blir allt längre samtidigt som de som själva upplevt nazismen blir färre. Kommer minnet att blekna?

Inom historieforskningen finns det ett begrepp som heter kontrafaktisk historia. Det handlar om det som inte har hänt. En alternativ historia till den som faktiskt har ägt rum. En slags lek med tanken på att verkligheten skulle ha fått ett annat förlopp än det den fick. Många av er har nog också undrat vad som skulle ha hänt om Hitler aldrig kommit till makten? Skulle någon annat ha tagit hans plats och … Läs resten

Fel fråga

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2013

Gästkrönika av Rasmus Fleischer

Är hen antisemit, eller är hen det inte? Jag vill påstå att frågan är felställd, åtminstone i nio fall av tio.

När antisemitiska yttringar blir föremål för debatt, följer denna debatt alltför ofta ett förutsägbart mönster. I stället för att handla om antisemitism, tenderar dessa debatter att handla om en enskild individ (i typfallet en politiker). Individen anklagas antingen för att själv ha fällt ett yttrande med antisemitisk prägel, eller för att ha acceptera antisemitiska yttranden hos andra. Problemet är att debatten plötsligt inskränks till att handla om huruvida den anklagade ”är” antisemit.

Att vara antisemit brukar definieras som en övertygelse. Men antisemitismen är mer än bara en övertygelse. ”Antisemitismen är ryktet om judarna”, förklarade filosofen Theodor W. Adorno och satte fingret på en viktig aspekt. Rykten blir verksamma genom att spridas, snarare än genom att övertyga. Den som … Läs resten