Jonathan Leman tilldelas 2013 års ELSA-pris

Jonathan Leman får 2013 års ELSA-pris för sitt arbete mot antisemitism och rasism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset år 2013 ska tilldelas Jonathan Leman för hans mångåriga och omfattande verksamhet i sociala och andra medier mot antisemitism och andra former av främlingsfientlighet och rasism. Med skarp argumentation, stor kunskap och konsekventa ställningstaganden mot varje form av rasism har Jonathan Leman på ett unikt sätt bidragit till att höja debatt- och kunskapsnivån, och därmed inverkat positivt på det offentliga samtalet.

ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 10 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

– Jonathan Leman har en mycket stor kunskap om såväl antisemitism som fördomar och rasism mot andra grupper. Den kunskapen använder han för att effektivt och systematiskt, i sociala medier och andra forum, bemöta och motverka intolerans. Jonathan ger sig också med stor … Läs resten