SVT ändrar problematisk formulering i presentationen av ”Judarnas historia”
efter SKMA:s uppmärksammande

Den 14 oktober kontaktade SKMA ansvariga för SVT:s ”Judarnas historia”. Anledningen var presentationen av dokumentärserien, som sades visa

hur judarna levde i kristna och muslimska världar, från medeltiden till renässansen. Serien tar oss 3000 år tillbaka i tiden, till de forntida israeliterna och den hebreiska bibelns ursprung fram till i dag. Genom deras kultur, pengar och vetenskap har de haft en betydande roll i formandet av den värld vi lever i i dag.

Den sista meningen knyter på ett olyckligt sätt an till traditionella antisemitiska föreställningar om judar, pengar och makt. SKMA upplyste om detta, och föreslog att meningen stryks eller ändras. Inför det tredje avsnittet av fem har SVT:s presentation nu formulerats om, något SKMA välkomnar. Den nya beskrivningen av programmet lyder:

Om hur judarna bidrar till skapandet av en modern kultur. Vi följer den judiska kulturens historia och utveckling under 3000 år. Det handlar om såväl relationerna till den antika som till den kristna och muslimska världen, liksom hur den judiska kulturen på olika sätt bidragit till formandet av den värld vi lever i i dag.

SVT:s nya presentation av dokumentärserien "Judarnas historia"

SVT:s nya presentation av dokumentärserien ”Judarnas historia”