Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Rädslan växer i Frankrike

Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2013

I ett Frankrike plågat av ekonomisk kris, ökade sociala motsättningar och en allt tydligare antisemitism växer oron bland landets judar, skriver den franska forskaren och författaren Clémence Boulouque.

En påstått antisemitisk attack av en grupp unga araber mot en israelisk filmregissör på en filmfestival i södra Frankrike i mars ledde till en härva av motstridiga uppgifter. Den version som först cirkulerade, framför allt i israeliska och amerikanska medier, lät inte alls osannolik i ljuset av den senare tidens händelser som involverar hatbrott i Frankrike: Yariv Horowitz hade misshandlats av ett gäng unga araber därför att han var israel.

Som Tablet Magazine rapporterade i april kunde ögonvittnen snabbt avslöja historien som osann och även filmregissören gav snart en annan bild av vad som inträffat: en ensam berusad individ hade angripit honom efter att ha bett om en cigarett. Omedelbart efter dessa dementier sökte … Läs resten

Dubbelt förföljd. SKMA-seminarium med Julian Better

Artikeln publicerades i SKMA nyhetsbrev oktober 2013

Julian Betters berättelse om sin barndom i Gulag och utsatthet för antisemitism i Polen berörde deltagarna på SKMA:s seminarium.

Julian Better, barnöverlevande från Gulaglägren i Sovjetunionen, var huvudperson när SKMA den 19 september bjöd in till höstens första kvällsseminarium. Runt 40 personer lyssnade när Julian berättade om sina upplevelser från krigsårens Sovjet. Samtalet kom också att handla om den antisemitism som Julian efter krigsslutet mötte i Polen.

Julian Better föddes den 15 december 1937 i Butyrki-fängelset i Moskva. Fyra dagar senare avrättades hans far på order av den sovjetiska hemliga polisen. Fadern var, precis som Julians mor, stämplad som ”folkets fiende”. På grund av detta tillbringade sedan Julian sju år av sin uppväxt i olika fångläger och barnhem. Genom en rad osannolika händelser frigavs slutligen han och hans mor Henrietta. Tillsammans återvände de till Polen våren 1945.

I moderns hemstad Bielsko-Biala fanns inte … Läs resten

Dyster statistik

Artikeln publicerades i SKMA nyhetsbrev oktober 2013

Enligt Brå:s rapport Hatbrott 2012 anmäldes förra året 221 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är en ökning med 14 procent jämfört med 2011, men förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen.

De mest förekommande brottstyperna var olaga hot, ofredande och hets mot folkgrupp. Brotten begicks oftast på allmän plats, på Internet och vid religiösa platser.

Enligt Sydsvenskan (30/7) har det i Malmö anmälts nästan tre gånger fler hatbrott med antisemitiska motiv 2012 och 2013 än åren dessförinnan. 2012 anmäldes 60 sådana brott och fram till juli 2013 hade 35 anmälningar inkommit.

Brå:s rapport för 2012 visar att brott med främlingsfientliga/rasistiska motiv – däri inkluderas afrofobiska och antiromska motiv – utgör den största kategorin, den omfattar 72 procent av alla anmälningar. Av de anmälda hatbrotten 2012 hade 694 homofobiska och 306 antimuslimska motiv.

 

 

Läs resten

Obama manade till kamp mot antisemitism

Artikeln publicerades i SKMA nyhetsbrev oktober 2013

USA:s president hyllade Raoul Wallenberg och underströk vikten av att även idag stå emot hat i alla former.

I samband med USA:s president Barack Obamas visit i Stockholm den 4 september besökte han, tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt, Stockholms stora synagoga för att hedra minnet av Raoul Wallenberg. Obama mötte bland andra Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren och judar som räddats genom de insatser Wallenberg och hans medhjälpare gjorde i Budapest.

I ett tal utanför synagogan hyllade Obama Wallenbergs unika gärning, men underströk också vikten av att idag ”stå emot antisemitism och hat i alla dess former”.

En av dem som vid besöket i synagogan fick möjlighet att träffa den amerikanske presidenten var Siavosh Derakhti, mottagare av SKMA:s Elsa-pris 2012 för sitt arbete mot antisemitism och rasism, och Wallenbergpristagare 2013.

I samband besöket intervjuades SKMA:s ordförande Willy Silberstein i DN (4/9). Han framhöll den … Läs resten

Viktig markering

Ledaren publicerades i SKMA nyhetsbrev oktober 2013

Det var lite oväntat, något omtumlande och stort. Plötsligt var USA:s president Barack Obama i Sverige. Och han besökte stora synagogan i Stockholm. I sitt tal där hedrade han minnet av Raoul Wallenberg, men pekade också på vikten av att stå emot dagens antisemitism. Det var också en markering mot den fientlighet judar möter i vårt land.

När världens mäktigaste man på detta sätt manar till kamp mot antisemitismen, ett allvarligt problem i Sverige som många ledande svenska politiker, inklusive statsminister Fredrik Reinfeldt, inte tycks särskilt tyngda av, så känns det som ett oerhört stöd.

Det gav också Svenska kommittén mot antisemitism stor uppmärksamhet. Jag var intervjuad i en artikel som slogs upp stort i Dagens Nyheter och jag var med i två sändningar hos Sveriges Television. Det bidrog till att många, många blev medvetna om våra frågor.

Tyvärr är behovet av SKMA:s … Läs resten