Ungdomsstyrelsen uppmärksammar SKMA:s interaktiva utbildningsmaterial om Förintelsen

Ungdomsstyrelsen uppmärksammar SKMA:s webbaserade interaktiva studiematerial Vad är en människa? och intervjuar projektledaren Lena Jersenius:

– Materialet är tänkt för högstadie- och gymnasieelever, säger projektledaren Lena Jersenius. Vi har valt ut vittnesmål från personer som är födda i olika områden i Europa och som har olika berättelser både från livet i getton och i läger. Alla vittnesmål är av personer som bor i Sverige.

Vad är en människa? som projektet heter är verkligen ambitiöst. Än så länge är endast en filmad berättelse med tillhörande material klar och det tog cirka ett och ett halvt år att göra. Under hösten kommer ytterligare berättelser att publiceras. Tanken är att det ska bli fem filmade vittnesmål när allt är klart.

Till varje vittnesmål kommer det att finnas texter som beskriver villkoren för den judiska och den icke-judiska befolkningen, allmänna texter om Förintelsen, en tidslinje med händelser både ute i Europa och i Sverige … Läs resten