Willy Silberstein, ordförande i SKMA: Polisens registrering av romer chockerande, måste utredas

Den rasistiska diskrimineringen av romer har en lång historia i Sverige. Även om de svenska romerna idag har status av en nationell minoritet är antiziganismen utbredd och utgör ett mycket allvarligt men samtidigt underskattat problem. DN:s avslöjande om att polisen har upprättat ett lagvidrigt register över romer är djupt chockerande. Det visar att myndigheterna har alltför lätt att gripa tillbaka till gamla rasistiska traditioner, och att Sverige och den svenska staten ännu har lång väg att gå innan rasistiska och diskriminerande strukturer och tankemönster har förpassats till historien. Nu krävs en utredning om hur detta varit möjligt och vem som bär ansvar. Justitieminister Beatrice Ask måste agera kraftfullt och omedelbart, säger Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).