Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Willy Silberstein, ordförande i SKMA: Polisens registrering av romer chockerande, måste utredas

Den rasistiska diskrimineringen av romer har en lång historia i Sverige. Även om de svenska romerna idag har status av en nationell minoritet är antiziganismen utbredd och utgör ett mycket allvarligt men samtidigt underskattat problem. DN:s avslöjande om att polisen har upprättat ett lagvidrigt register över romer är djupt chockerande. Det visar att myndigheterna har alltför lätt att gripa tillbaka till gamla rasistiska traditioner, och att Sverige och den svenska staten ännu har lång väg att gå innan rasistiska och diskriminerande strukturer och tankemönster har förpassats till historien. Nu krävs en utredning om hur detta varit möjligt och vem som bär ansvar. Justitieminister Beatrice Ask måste agera kraftfullt och omedelbart, säger Willy Silberstein, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Läs resten

SKMA 30 år – 1983-2013

Med anledning av att Svenska kommittén mot antisemitism fyllde 30 år arrangerade SKMA den 22/9 en informationskväll i Stockholm för medlemmar och vänner. SKMA:s ordförande Willy Silberstein hälsade välkommen och berättade om SKMA:s opinionsbildande arbete och betydelse för kampen mot antisemitism idag. Stéphane Bruchfeld belyste de avgörande händelserna, striderna och framgångarna under SKMA:s 30 år och beskrev hur organisationen och dess uppgifter vuxit och förändrats med tiden.

Lena Jersenius redogjorde för SKMA:s omfattande utbildningsprogram som innefattar alltifrån lärarfortbildningarseminarier och undervisningsmaterial till studieresor och elevresor till Förintelsens platser. Närmare 9 000 lärare, journalister, poliser, politiker och tjänstemän inom förvaltningar och myndigheter har sedan 1990-talet deltagit i något av SKMA:s utbildningsprogram.

Mathan Ravid informerade om SKMA:s ungdomsutbildning om antisemitism och rasism, som pågått sedan 2012, och Erik Gunnarsson, en av deltagarna, berättade om vad utbildningen givit honom.

Med Willy Silberstein som moderator ställde den engagerade och intresserade publiken frågor … Läs resten