Svantessons pressekreterare skickar ett svar, SKMA kommenterar

I ett inlägg på SKMA:s blogg igår (19/9 2013) redogjorde vi för hur församlingen Kristet Center i Örebro vid upprepade tillfällen bjudit in en talare som uppmärksammats internationellt för antisemitiska uttalanden. (Saken har även tagits upp av Aftonbladet.) SKMA påpekade att inbjudningarna var problematiska och uppmanade Elisabeth Svantesson att som medlem i församlingen och minister i regeringen klargöra hur hon ser på detta.

Svaret

Som svar på inlägget fick SKMA igår via mejl följande kommentar från arbetsmarknadsministerns pressekreterare Linda Norberg:

”Precis som andra troende bör inte Elisabeth Svantesson tillskrivas åsikter som inte är hennes. Vare sig de är religiösa eller politiska. Hon är tydlig med att hon står bakom och delar avvägningarna i dagens lagstiftning och regeringens politik. Elisabeth har bland annat också haft ett engagemang för Israel som kan vara bra att minnas med anledning av inlägget från svenska kommitteen.”

SKMA kommenterar

Om en minister i Sveriges regering … Läs resten