Organisationer med statliga bidrag befrämjar antisemitism

I föredrag på Café Pan Afrika i Stockholms sprids myten om en judisk världskonspiration.

I föredrag på Café Pan Afrika i Stockholm, arrangerade av organisationen Afrosvenskarna i Stockholm i samverkan med studieförbundet Ibn Rushd, sprids antisemitiska budskap. Den 11/9 2013 talade Raheem Gillman om  terrordåden i USA den 11 september 2001 och dess följder. Attacken genomfördes enligt Gillman inte av al-Qaida utan var en ”false flag”-operation som skapade förutsättningar för de bakomliggande krafterna att ”ta land efter land som inte har Rothschild-kontrollerade banker”. Samma globala konspiration påstås också kunna förklara störtandet av Khadaffi  i Libyen: ”Libyen var ett av de då fem länder som inte hade en centralbank som ägdes av familjen Rothschild. Familjen Rothschild är de som kontrollerar Federal Reserve i USA”. Slutmålet sägs vara en ”ny världsordning” ledd av ”Israel”.

Raheem Gillman förde fram ett snarlikt budskap under ett föredrag om den ”arabiska våren” på Cafe Pan Afrika … Läs resten