SKMA får stöd av regeringen för fördjupad utbildningssatsning i Malmö

Regeringen meddelade i dag 12/8 att SKMA beviljats ett bidrag för att genomföra en fördjupad fortbildning om rasism, antisemitism och islamofobi för lärare i Malmö samt för att anordna ett antal resor för högstadieelever i Malmö till Förintelsens minnesplatser. Satsningen utgör en fortsättning på den utbildningssatsning som genomfördes av SKMA under våren 2013.

Integrationsminister Erik Ullenhag säger i ett pressmeddelande: ”Kampen mot antisemitism, rasism och islamofobi måste ständigt pågå. Mot bakgrund av den antisemitism vi har sett i Malmö under senare år och den främlingsfientlighet som möter muslimer och andra minoriteter är det angeläget med en särskild satsning i Malmö. Det samlade greppet är viktigt  när en grupp drabbas av hat så drabbas förr eller senare även andra. Det är därför glädjande att kunna bevilja stöd till två satsningar som tar ett brett grepp för att motverka rasism och fördomar”.

Även Stiftelsen Framtidsgenerationen har beviljats bidrag för att möjliggöra en webbversion av teaterpjäsen Third Generation.