Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism

Kulturhuset slätar över antisemitism i utställning om Hillersberg

Henrik Bachner kritiserade i Dagens Nyheter 24/6 2013 Kulturhusets Hillersbergutställning med tillhörande bok, men även recensioner av Peter Cornell och Jessica Kempe, för att dölja eller släta över konstnärskapets antisemitiska sida.

Läs även Staffan Lundgren och Natalia Kazmierska på samma tema.

Peter Cornells replik i Expressen och Jessica Kempes svar i DN.

Henrik Bachner replikerar på Cornell och Kempe och kommenterar ett inlägg av Per Gahrton.

Läs resten

År 2012 anmäldes 221 antisemitiska hatbrott

Brå har publicerat statistik för anmälda hatbrott 2012. Den visar att brott med främlingsfientliga/rasistiska (inkl afrofobiska och antiromska) motiv fortsatt utgör den största kategorin, totalt 72%. Under 2012 anmäldes 221 hatbrott med antisemitiska motiv, en ökning med 14% jämfört med 2011. 306 hatbrott med antimuslimska motiv anmäldes, en ökning med 10%. (Ökningarna av anmälda antisemitiska och antimuslimska hatbrott ligger inom den statistiska felmarginalen.) 694 homofobiska hatbrott anmäldes, en minskning med 17%. Brå:s rapport redovisar även statistik för ytterligare typer av hatbrott.

Några resultat som gäller antisemitiska hatbrott (citerat ur Brå:s rapport):

  • ”De vanligaste brottstyperna i anmälningarna var olaga hot/ofredande (39 procent) och hets mot folkgrupp (36 procent). Jämfört med övriga hatbrottsmotiv uppvisar det antisemitiska motivet högst andel hets mot folkgrupp.
  • 75 procent av gärningspersonerna var obekanta för målsäganden och brotten begicks främst på allmän plats, internet och religiösa platser.
  • 42 procent av de antisemitiska hatbrotten som anmäldes 2011 klarades
Läs resten